ธุรกิจ​ของเรา

Onlin...

ธุรกิจผลิตสื่อรายการออนไลน์
แบบครบวงจร

ผลิตและพัฒนารายการออนไลน์ ตามช่องทาง Youtube, Facebook เป็นต้น

Content Production

ธุรกิจรับจ้างผลิตสื่อ

บริการรับจ้างผลิตสื่อทั้งแบบภาพนิ่ง
และแบบวีดีโออย่างครบวงจร


TV / SERIES PROGRAM

ธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์และซีรี่ส์

บริการรับจ้างจัดทำละครโทรทัศน์แบบครบวงจร
จัดหาดารานักแสดงและบุคลากรที่มีความสามารถในการแสดง

Media Agency

ธุรกิจมีเดียเอเจนซี่

บริการด้านการวางแผนการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ
ให้คำปรึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแบรนด์

  1. ธุรกิจผลิตสื่อรายการออนไลน์แบบครบวงจร (Online Content) โดยบริษัทฯ ได้ทำการเช่าสิทธิในการเป็นผู้ผลิตและพัฒนารายการที่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการจัดทำบทความออนไลน์และบริหารจัดการสื่อออนไลน์ ตามช่องทางต่างๆ อาทิเช่น Youtube, Facebook, Instagram และ Tiktok เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะนำเสนอคลิปวีดีโอผ่านช่องทางดังกล่าวภายใต้ชื่อ Goodday official, เสือร้องไห้ (Tigercry), เกษียณสำราญ (Happy Retire) และ Bad Official
  2. ธุรกิจรับจ้างผลิตสื่อ (Media Production) โดยบริษัทฯ ให้บริการในฐานะผู้รับจ้างผลิตสื่อทั้งแบบภาพนิ่งและ แบบวีดีโออย่างครบวงจร
  3. ธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์และซีรี่ย์ (TV Dramas and Series Production) โดยบริษัทฯ ให้บริการในฐานะ ผู้รับจ้างจัดทำละครโทรทัศน์แบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาดารานักแสดงและบุคลากรที่มีความสามารถในการแสดง
  4. ธุรกิจการให้บริการอื่นๆ (Other Services) โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการอื่นๆ เช่น รายได้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และรายได้จากงานอื่นๆ ของศิลปินและนักแสดง

ONLINE CONTENT
70
TV DRAMA & SERIES
12
MEDIA AGENCY
6
OTHER SERVICES
8
CONTENT PRODUCTION
4