ผลิตละครโทรทัศน์และซีรีส์

ธุรกิ...

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

บริษัทให้บริการในฐานะผู้รับจ้างจัดทำละครโทรทัศน์แบบครบวงจร บริษัทมีนโยบายในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง โดยจะเป็นละครแนวใดขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด บทภาพยนตร์ และการพิจารณาของสถานีโทรทัศน์ผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะมีการทำสัญญาว่าจ้างผลิตละครโทรทัศน์เป็นรายเรื่อง โดยบริษัทจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ฉาก เครื่องแต่งกาย สถานที่ หรือวัสดุอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้ในการถ่ายทำหรือจัดทำละครโทรทัศน์ทั้งหมด รวมถึงการจัดหาดารานักแสดง และบุคลากร เมื่อผลิตเสร็จแล้วก็จะส่งมอบทางสถานีเพื่อออกอากาศต่อไป

ขั้นตอนการผลิตละครโทรทัศน์และซีรีส์

ขั้นตอนเตรียมการผลิต
(Pre-production)

ขั้นตอนในการผลิตละครโทรทัศน์และซีรีส์จะเริ่มจากการที่ทีมงานฝ่ายผลิตทำการจัดหาบทประพันธ์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ หรืออาจเป็นการคิดโครงเรื่องขึ้นมาเอง และจะนำข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาประมวลผลสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นโครงเรื่อง (Plot) จัดทำเป็นเรื่องย่อเพื่อนำเสนอรูปแบบละครให้กับทางสถานีพิจารณา และภายหลังจากที่สถานีได้อนุมัติให้จัดทำละครเรื่องดังกล่าวแล้ว ก็จะมีการทำสัญญาว่าจ้างกับทางสถานีเป็นรายเรื่อง และได้กำหนดให้ส่งมอบม้วนเทปที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแก่สถานีเพื่อรอการออกอากาศต่อไป หลังจากนั้นฝ่ายผลิตจะดำเนินการกำหนดแผนงานและตารางการดำเนินงานถ่ายทำ การติดต่อสถานที่ถ่ายทำ การขออนุญาตใช้สถานที่ การจัดหานักแสดง รวมถึงการจัดหาทีมงานผลิตละคร เช่น คนเขียนบท ผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ ผู้ประสานงานกองถ่าย ฝ่ายจัดหาสถานที่ ฝ่ายดูแลเครื่องแต่งกาย ค่าจ้างคนสอนภาษา และอื่นๆ และรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วนก่อนถึงกำหนดการถ่ายทำ และนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณาภาพรวมทั้งหมด

ขั้นตอนการผลิตหรือถ่ายทำ
(Production)

การถ่ายทำละครจะเกิดขึ้นตามกำหนดการ โดยมีทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมดำเนินงาน และมีโปรดิวเซอร์เป็นผู้ควบคุมการถ่ายทำ โดยบริษัทจะเน้นการทำงานโดยทีมงานภายในองค์กร ยกเว้นจะมีการถ่ายทำที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษที่บริษัทจะต้องจัดจ้างทีมงานจากภายนอก ในการถ่ายทำละครแต่เรื่องจะใช้เวลาถ่ายทำประมาณ 7 เดือน (เวลาการทำงานอาจจะมากกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ) โดยการดำเนินงานถ่ายทำจะถ่ายทำตามคิวที่ได้กำหนดไว้ โดยการเลือกคิวถ่ายทำจะขึ้นอยู่กับคิวของนักแสดงและทีมงานเป็นหลัก

ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ
(Post-production)

ภายหลังการถ่ายทำทีมงานจะส่งมอบภาพที่ถ่ายทำให้แก่แผนกตัดต่อและแผนกโมชั่น เพื่อดำเนินการเรียงฉาก การตัดต่อ รวมถึงการใส่เอฟเฟกต์ การเพิ่มภาพประกอบ การใส่เพลง ดนตรี เสียง หรือเทคนิคต่างๆ ประกอบลงไป โดยโปรดิวเซอร์จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องภายหลังการตัดต่อและใส่เอฟเฟกต์เสร็จสมบูรณ์ และได้รับอนุมัติจากการผู้บริหาร หรือ โปรดิวเซอร์ ก่อนนำส่งให้แก่ลูกค้าพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปเผยแพร่